Telšių butų ūkis
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

Informacija gyventojams

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

Mokantiems internetu

Moketojams

Mokėjimo instrukcijos

Miesto pirtis

Image 3

 Pirtis laukia lankytojų.

Miesto tualetas

Image 4

Čia veikia miesto tualetas

Lėšos namui (statiniui) atnaujinti skaičiuojamos pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką

Parašė Admin 07 Rugpjūtis 2015

SĮ Telšių butų ūkis informuoja, jog lėšų, kurios skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarka nuo šių metų balandžio mėnesio reglamentuojama pagal LR Vyriausybės patvirtintą Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Kaupiamųjų lėšų poreikis nustatomas įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįstą privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šie reikalavimai turi būti išdėstyti ilgalaikiame (dvejų ir daugiau metų) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plane. Jame nurodoma šių darbų preliminari kaina ir atlikimo terminai, įskaitant jame nenumatytus darbus, kurie būtini pagal nurodytus privalomuosius reikalavimus.

Iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį taikomas šis minimalus kaupiamosios įmokos tarifas:
1. daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, – 0,05 Eur/kv. m/mėn.;
2. daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau, – 0,03 Eur/kv. m/mėn.
Socialinių būstų nuomininkai šio mokesčio nemoka – jį sumoka Savivaldybė.

Gyventojai mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą gali apskaičiuoti pagal šį pavyzdį: <<< PAVYZDYS (spauskite šią nuorodą)>>>

Iki Aprašo įsigaliojimo lėšos buvo skaičiuojamos pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-02 įsakymu patvirtintus Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti fondo nuostatus).

SĮ Telšių butų ūkis informacija

Dėl renovacijos

Parašė Admin 18 Vasaris 2013

Norintiems atlikti namo renovaciją privalo užpildyti šį protokolą, jokia kita protokolo forma netinka.

<<< Protokolas_renovavimui.pdf >>>

PRANEŠIMAS DĖL ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS PAKEITIMO

Parašė Admin 22 Lapkritis 2011

Prašome klientų, kurie atsiskaitymus už SĮ Telšių butų ūkis suteiktas paslaugas pagal išrašytas sąskaitas atlikdavo į AB Snoras atsiskaitomąją sąskaitą, nuo š.m. lapkričio 17 d. mokėjimus atlikti į SĮ Telšių butų ūkis atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT847300010041102391 , esančią AB Swedbank.

Klientams, kurie atsiskaitymus už SĮ Telšių butų ūkis suteiktas paslaugas vykdė į kituose bankuose esančiuose atsiskaitomąsias sąskaitas, atsiskaitymo tvarka nesikeičia.

 Direktorius Artūras Liauzginas

Dėl įmokų surinkimo

Parašė Admin 01 Lapkritis 2008

Vadovaujantis 2009-12-10d. LR mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 7 straipsniu neįsigijus Licenzijos nuo 2011-04-30 įmonė negali teikti mokėjimo paslaugų. Todėl nuo 2011-05-01 SĮ Telšių butų ūkis nebeteikia mokesčių surinkimo paslaugų. Už komunalines paslaugas gyventojai gali sumokėti šiose mokėjimo vietose:

 
 • UAB "Mažeikių butų ūkis kasa (Turgaus a. 4, Telšiai)
 • AB "Lietuvos paštas"
 • Loterijos Perlas terminaluose
 • DnB Nord bankas
 • Medicinos bankas

 • SEB bankas
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas

Apie mus

Parašė Admin 01 Lapkritis 2008

Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis įregistruota 1990m. lapkričio 26 d., reorganizuota 1995m. kovo 24d. Įmonės registravimo Nr. SĮ95-1, įmonės kodas 180102018. 1994m. gegužės 01d. įmonė įregistruota PVM mokėtojų registre ir jai suteiktas PVM mokėtojo kodas LT80102113. Buveinės adresas: Plungės g. 29, 87329 Telšiai. Steigėjas - Telšių rajono Savivaldybės taryba.

Įmonės pagrindinė veikla gyventojų aptarnavimas, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų priežiūra Telšių m. Varnių ir Rainių mst.

Varnių miesto gyventojai už komunalines paslaugas gali susimokėti Varnių m. teritorijos priežiūros tarnyboje, kuri randasi seniūnijos pastate.

Įmonė eksplotuoja ir prižiūri miesto pirtį ir viešąjį miesto tualetą.

Gedimų registracija

gedimai2

Informacija gyventojams

Telefonai

Mūsų telefonai:

Direktorius: 60320
Vyr. buhalteris: 60321
Ekonomistas: 53768
Apskaitos grupė: 53454
Gedimų registracija: 60320

Darbo laikas

Administracija.
Plungės 29, Telšiai
Tel. 8(444)60320

I-IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų petrauka: 12:00 - 12:45