Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie gyvą fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenų subjekto duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, banko kortelės numeris, diplomų ir sertifikatų duomenys, duomenys apie turimą turtą, duomenys apie sveikatą, biometriniai duomenys, veido atvaizdas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris arba kitais tik fiziniam asmeniui būdingais fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymėmis.

KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

SAVITARNOS SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO, SAUGOJIMO SĄLYGŲ, VYKDANT PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ, TVARKA

Susisiekite su mumis