Korupcijos prevencija

Siekiant užtikrinti skaidrią, sąžiningą, atvirą ir atsakingą veiklą prieš visuomenę Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis vykdo korupcijos prevenciją.

Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas 2019-2022 metams

Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio 2019-2022 metų kovos su korupcija programa

Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksploatavimo tvarkos aprašas.

Veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Korupcija skurdina visuomenę, griauna pasitikėjimą, iškreipia rinkos mechanizmus. Korupcijos sukeliami žalingi padariniai skatina įvairiais būdais stengtis sumažinti šį reiškinį, jį geriau pažinti.

Apie pasitaikančias korupcijos apraiškas įmonėje ar jos veikloje galite informuoti atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio

Susisiekite su mumis