Paslaugos

Teritorijos priežiūra, sniego valymas, žolės pjovimas, kiemsargio paslaugos

Transporto paslaugos

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos

Daugiabučių namų laiptinių valymas

Elektros instaliacijos priežiūra, remontas

Asmens atsakingo už įmonės elektros ūkį paslaugos

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, remontas

Šildymo katilų ir katilinių įrengimas

Asmens atsakingo už įmonės šilumos ūkį paslaugos

Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas ir remontas

Visos santechnikos paslaugos, vonių, dušų ir kt. prietaisų įrengimas

Statybos ir remonto paslaugos, stogų remontas, butų remontas ir kitos apdailos darbų paslaugos

Daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) administravimas

Susisiekite su mumis