Birutės (Telšiai) Nr. 10

Butų skaičius - 24
Bendras plotas su negyvenamomis patalpomis - 1367,53

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Susisiekite su mumis