Birutės (Telšiai) Nr. 32

Butų skaičius - 45
Bendras plotas su negyvenamomis patalpomis - 2329,44

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Susisiekite su mumis