Luokės (Telšiai) Nr. 73

Patalpų skaičius - 50
Bendras plotas su negyvenamomis patalpomis - 1641,34

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Susisiekite su mumis