Masčio (Telšiai) Nr. 32

Patalpų skaičius - 44
Bendras plotas su negyvenamomis patalpomis - 1767,92

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Susisiekite su mumis