Masčio (Telšiai) Nr. 34

Patalpų skaičius - 46
Bendras plotas su negyvenamomis patalpomis - 1776,44

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Susisiekite su mumis