Masčio (Telšiai) Nr. 4

Butų skaičius - 54
Bendras plotas su negyvenamomis patalpomis - 2999,7

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Susisiekite su mumis