Pasvaigės (Telšiai) Nr. 6

Butų skaičius - 12
Bendras plotas su negyvenamomis patalpomis - 644,88

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Susisiekite su mumis