Raudondvario (Pabalvė) Nr. 14

Butų skaičius - 8
Bendras plotas su negyvenamomis patalpomis - 355,26

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Ūkinis ir finansinis planas 2023 m.

Susisiekite su mumis