Tvarkos ir taisyklės

 • Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-120 "Dėl nuotolinio darbo tvarkos aprašo tvirtinimo":
  V-120.pdf
 • Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-68 "Dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo":
  V-68.pdf
 • Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-69 "Dėl lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo":
  V-69.pdf
 • Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio direktoriaus 2023 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-113 patvirtintas "Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkis konkursinių pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas sąrašas":
  Konkursinės vietos.pdf
 • vadovaudamasis Darbo kodekso 30 straipsnio 2 p. pakeitimu, įsigaliojančiu nuo 2022 m. lapkričio 1 d., t v i r t i n u parengtą Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką:
  smurto_prevencija_V83.pdf

Susisiekite su mumis